THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5.2020 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH