THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 4.2020 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH