THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 12.2023 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH