THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11.2022 ĐỢT 1 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH