THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 09.2023 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH