THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 01.2024 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH