TUYỂN DỤNG THÁNG 11.2020 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH