TUYỂN DỤNG THÁNG 10.2020 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH.