THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9.2019 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH