THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8.2019 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH