THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 12.2020 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH