THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9.2020 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH