THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 01.2021 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH