ƯU ĐÃI 20% DÀNH CHO SẢN PHẨM MỚI SANDWICH MÈ ĐEN

Chương trình ƯU ĐÃI 20% dành riêng cho sản phẩm mới Sandwich Mè Đen từ ngày 30/7 đến hết ngày 03/8 áp dụng trên toàn hệ thống Đồng Tiến Bakery Đà Nẵng.