ƯU ĐÃI CỰC HOT DÀNH CHO SANDWICH CANXI !!!

 ƯU ĐÃI 20% dành riêng cho sản phẩm mới Sandwich Canxi từ ngày 6/8 đến hết ngày 10/8 áp dụng trên toàn hệ thống Đồng Tiến Bakery Đà Nẵng.