ƯU ĐÃI SẢN PHẨM MỚI LÊN ĐẾN 20%

Chương trình ƯU ĐÃI 20% dành riêng cho sản phẩm mới Sandwich Cacao từ ngày 20/7 đến hết ngày 24/7 áp dụng trên toàn hệ thống Đồng Tiến Bakery Đà Nẵng.