Quy định và quyền lợi

Điều khoản và điều kiện

Trang web này có chứa tài liệu bao gồm văn bản, hình ảnh, được bảo hộ theo bản quyền và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tài liệu này đều thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Đồng Tiến

Trang web này cũng bao gồm thương hiệu, bao gồm hình ảnh và logo của Đồng Tiến Bakery. Tất cả thương hiệu trên trang web này đều thuộc Công ty TNHH Đồng Tiến cấp phép sử dụng trên website.

Thỏa thuận này được hiểu và điều chỉnh theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp liên quan đến thỏa thuận này phải được xử lý bởi Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Bạn có thể

- Truy cập bất cứ phần nào trên website

Bạn không được

- Bạn không được phát tán, thay đổi hoặc can thiệp vào dưới bất cứ hình thức nào hoặc sử dụng theo cách nào khác bất cứ tài liệu nào trong trang web này ngoại trừ như được qui định trong phần "bạn có thể". Những hạn chế này áp dụng cho tất cả hoặc một phần tài liệu trên trang web này;
- Bạn không được tự ý sao chép hình ảnh rồi gỡ logo khác trong tài liệu gốc ra khỏi để sử dụng làm tài liệu của riêng bạn.

Khi sử dụng trang web này, bạn được coi là đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Các thuật ngữ sau đây áp dụng đối với các Điều khoản và Điều kiện, chính sách bảo mật, và Thông báo bỏ quyền và bất kỳ hoặc tất cả các Thỏa thuận: "Khách hàng", "Bạn" và " của bạn" liên quan đến bạn, người truy cập vào trang web này và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Đồng Tiến Bakery. Các thuật ngữ "Công ty", "bản thân chúng tôi", "Chúng tôi" và "của chúng tôi", đề cập đến Công ty của chúng tôi "Đồng Tiến Bakery". "Bên", "các bên", hoặc "của chúng tôi", đề cập đến cả các khách hàng và bản thân chúng tôi, hoặc một trong hai bên, khách hàng hoặc chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến việc chào bán, chấp nhận và việc thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho khách hàng theo cách thức phù hợp nhất, cho dù thông qua các cuộc họp chính thức trong một thời hạn nhất định, hoặc bất kỳ phương pháp nào khác, với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với việc cung cấp các dịch vụ / sản phẩm của Công ty, phù hợp với pháp luật Việt Nam. Việc sử dụng bất kỳ thuật ngữ trên hay các từ ở dạng số ít, số nhiều, in hoa và / hoặc ông / bà hoặc họ đều được sử dụng hoán đổi cho nhau và được đề cập đến cùng một vấn đề.

THANH TOÁN

Chính sách hủy

Thông báo hủy được đưa ra trong vòng ít nhất 24h. Người thông báo có thể thực hiện thông báo qua email, tin nhắn di động, và/hoặc máy fax, hoặc các phương pháp nào khác được chấp nhận bằng văn bản.

Chấm dứt dịch vụ và Chính sách Hoàn Tiền

Cả khách hàng và Đồng Tiến Bakery có quyền chấm dứt Thỏa thuận dịch vụ vì lý bất kỳ do nào, bao gồm cả việc chấm dứt dịch vụ đang được tiến hành. Sẽ không hoàn lại tiền đối với các dịch vụ đã được bắt đầu và đang tiến hành với bất kỳ lý do và mục đích gì. Bất kỳ khoản thanh toán nào đã được trả cho chúng tôi mà khoản thanh toán này thanh toán cho những dịch vụ không sử dụng sẽ được hoàn lại.

Đường link tới trang web

Bạn không được phép tạo đường link đến bất kỳ trang nào của trang web này nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Nếu bạn tạo đường link đến trang web khác bằng trang web này, thì sẽ có những rủi ro của riêng bạn và những hạn chế nêu trên sẽ được áp đối với việc sử dụng trang web của bạn bằng cách liên kết với nó.

Đường link từ trang web

Chúng tôi không giám sát hoặc xem lại nội dung của các trang web của những người khác được liên kết đến từ trang web này. Các quan điểm được nêu ra hoặc các tài liệu xuất hiện trên các trang web như vậy không nhất thiết phải chia sẻ hoặc được xác nhận bởi chúng tôi và sẽ không được coi là người đưa ra những quan điểm hoặc tài liệu đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng riêng, hoặc về nội dung của các trang web này. Chúng tôi khuyến khích người dùng nhận thức được khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các thông báo bảo mật của trang web này. Bạn nên đánh giá sự an toàn và độ tin cậy của bất kỳ trang web nào kết nối với trang web này hoặc truy cập thông qua trang web này trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân cho họ. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì liên quan đến những tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra từ việc tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba.

Thông báo bản quyền

Bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan khác tồn tại trên tất cả các văn bản liên quan đến các dịch vụ của Công ty TNHH Đồng Tiến và toàn bộ nội dung của trang web này.

Logo của Đồng Tiến Bakery là 1 nhãn hiệu đã được đăng ký bản quyền thuộc của công ty tại Việt Nam.

Thông báo thay đổi

Công ty TNHH Đồng Tiến bảo lưu quyền thay đổi các điều kiện theo thời gian khi thấy phù hợp và việc bạn sử dụng trang web có nghĩa là bạn chấp nhận bất kỳ sự điều chỉnh nào đối với các điều khoản này. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo những thay đổi đã được thực hiện trên trang chủ của chúng tôi và trên các mục quan trọng khác trên trang web của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web của chúng tôi, thông báo bằng thư hoặc e-mail sẽ được gửi đến cho những người bị ảnh do sự thay đổi này. Bất kỳ sự thay đổi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi đều sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi trước khi những thay đổi diễn ra 30 ngày. Do đó, bạn nên đọc lại thông báo này thường xuyên

Các điều khoản và điều kiện là một phần của Thỏa thuận giữa Khách hàng và chúng tôi. Bạn đang truy cập trang web này và / hoặc đang thực hiện việc mua bán thì Thỏa thuận này chỉ ra những hiểu biết, sự đồng ý và sự chấp thuận của bạn đối với thông báo Từ bỏ, các Điều khoản và Điều kiện ở đây. Theo luật định thì Quyền người tiêu dùng của bạn không bị ảnh hưởng.

Tùy theo thời điểm, Công ty TNHH Đồng Tiến có thể thay đổi các qui định về điều khoản, điều kiện nêu trên. Khi duyệt trang web này, bạn chấp nhận rằng bạn bị ràng buộc theo các quy định về điều khoản, điều kiện, vì vậy, bạn nên kiểm tra lại các qui định đó mỗi lần đến thăm lại trang web.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cám ơn quý khách đã truy cập vào website dongtienbakery.com.vn. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của quý khách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, bạn đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập nhiều thông tin khác nhau của quý khách khi bạn muốn đặt hàng trên website.

Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này, và để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng tiền mặt hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; Xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, kiểm toán việc tải dữ liệu từ website; cải thiện bố cục và nội dung website và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng; nhận diện khách vào website, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ, nếu bạn không có dấu hiệu từ chối. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

Các khoản thanh toán trực tuyến sẽ được xử lý bởi các đại lý Mạng lưới Internetbanking của chúng tôi. Quý khách chỉ đưa cho chúng tôi hoặc Đại lý hoặc website những thông tin chính xác, không gây nhầm lẫn và phải thông báo cho chúng tôi nếu có thay đổi.

Chi tiết đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lí do bảo mật nên chúng tôi không công khai trực tiếp được. Tuy nhiên, quý khách có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản trên website. Tại đây, bạn sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, những sản phẩm đã nhận và những sản phẩm đã gửi và chi tiết email, ngân hàng và bản tin mà bạn đặt theo dõi dài hạn. Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.

2. Điều lệ khác về thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào. Bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà chúng tôi cần bạn làm sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Việc cần thiết duy nhất là tiết lộ email của bạn nếu bạn muốn tham gia. Câu trả lời sẽ được lưu tách riêng với email của bạn.

Bạn sẽ nhận được thông tin về chúng tôi, về website, các website khác, sản phẩm, doanh số bán hàng, bản tin, bất cứ những gì liên quan đến các công ty nằm trong nhóm hoặc các đối tác kinh doanh. Nếu quý khách không muốn nhận những thông tin này, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho bạn. Trong vòng 7 ngày nhận chỉ dẫn của bạn, chúng tôi sẽ ngừng gửi thông tin. Nếu thấy không rõ, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giấu tên dữ liệu người dùng trên website và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm việc xác định vị trí của người dùng và cách sử dụng các khía cạnh nhất định của website hoặc đường link chứa trong email tới người dùng và cung cấp dữ liệu ẩn danh đó cho bên thứ 3 là nhà xuất bản. Tuy nhiên, dữ liệu này không có khả năng xác định cá nhân.

3. Bảo mật

Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. Khi thu thập dữ liệu trên web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Chúng tôi dùng tường lửa cho máy chủ.  Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Các thủ tục an toàn của chúng tôi nghĩa là chúng tôi có thể đôi khi yêu cầu giấy tờ chứng minh trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn.

Chúng tôi khuyên quý khách rằng quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

4. Quyền lợi khách hàng

Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.