Liên hệ

DONG TIEN CO., LTD

Địa chỉ: 75-77-79 Phan Dang Luu, Hai Chau District, Da Nang City

Tel: 0236.3621.645 – 0236.3621.649

Fax: 0236.3621.646

Email: info@dongtienbakery.com.vn

Web: http://dongtienbakery.com/

Facebook: https://www.facebook.com/dongtienbakery