KHAI TRƯƠNG ĐỒNG TIẾN BAKERY 57 NGUYỄN HỮU THỌ

Ngày 8/7/2016, Đồng Tiến Bakery sẽ khai trương bakery mới ở 57 Nguyễn Hữu Thọ. Trong dịp khai trương này, tất cả các hóa đơn ở cơ sở mới sẽ được giảm giá 20% từ ngày 8/7 đến hết ngày 10/7 .


Nhanh chân ghé của hàng để thưởng thức các sản phẩm bánh tươi mới nhé