Mua 02 bánh Bông lan trứng muối tặng 01 bánh đĩa bay

Chương trình áp dụng từ 29/06 đến 29/07/2016 trên toàn hệ thống Đồng Tiến Bakery Đà Nẵng
*Chỉ áp dụng khi có voucher ưu đãi.