Hệ thống cửa hàng Đồng Tiến

DỊCH VỤ GIAO HÀNG

1800.5555.17

STT Hải Châu Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 75 Phan Đăng Lưu 0236.3621.647 5:30 AM - 22:30 PM
2 206 - 208 Quang Trung 0236 3.863.370 5:30 AM - 22:30 PM
3 161 Hải Phòng 0236 3.824.307 5:30 AM - 22:30 PM
4 113 Hoàng Diệu 0236 3.750.756 5:30 AM - 22:30 PM
5 108A Nguyễn Hữu Thọ 0236 3.634.678 5:30 AM - 22:30 PM
6 383 Núi Thành 0236 3.634.446 5:30 AM - 22:30 PM
7 179 Núi Thành 0236 3.626 157 5:30 AM - 22:30 PM
8 15 Đống Đa 0236 3.899.191 5:30 AM - 22:30 PM
9 56 Quang Trung 0236 3.898.474 5:30 AM - 22:30 PM
10 57 Nguyễn Hữu Thọ 0236 3.725.677 5:30 AM - 22:30 PM
STT Sơn Trà Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 1201 Ngô Quyền 0236. 3987.122 5:30 AM - 22:30 PM
2 07 Phó Đức Chính 0236 3.911.939 5:30 AM - 22:30 PM
3 56 Nguyễn Phan Vinh 0236 3.920.586 5:30 AM - 22:30 PM
4 124 Vân Đồn 0236 3.566.338 5:30 AM - 22:30 PM

 

STT Thanh Khê Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 209 Nguyễn Văn Linh 0236 3.689.986 5:30 AM - 22:30 PM
2 207 Phan Thanh 0236 3.653.355 5:30 AM - 22:30 PM
3 48 Lý Thái Tông 0236 3.761.045 5:30 AM - 22:30 PM
4 743 Trần Cao Vân 0236 3.811.157 5:30 AM - 22:30 PM
5 116 Hà Huy Tập 0236 3.756.667 5:30 AM - 22:30 PM
6 575 Điện Biên Phủ 0236 3.725.785 5:30 AM - 22:30 PM
7 435 Trường Chinh 0236 3.720.383 5:30 AM - 22:30 PM
8 330 Hà Huy Tập 0236 3.636399 5:30AM - 22:30 PM

 

 

STT Cẩm Lệ Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 214 Cách Mạng Tháng 8 0236 3.698.838 5:30 AM - 22:30 PM
2 94 Ông Ích Đường 0236 3.643.434 5:30 AM - 22:30 PM
STT Hòa Vang Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 Hòa Nhơn, Hòa Vang 0236 3.789.949 5:30 AM - 22:30 PM
2 Miếu Bông, Hòa Vang 0236 3.687.357 5:30 AM - 22:30 PM

STT

Liên Chiểu

Số điện thoại

Thời Gian Hoạt Động

1

265 Kinh Dinh Dương Vương

0236. 3626.779

5:30 AM - 22:30 PM