Hệ thống cửa hàng Đồng Tiến

DỊCH VỤ GIAO HÀNG

1800.5555.17

STT Ngũ Hành Sơn Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 68 Lê Văn Hiến           0236 3838 268        5:30 AM - 22:30 PM
2 340 Ngũ Hành Sơn  0236 3838 879    5:30 AM - 22:30 PM
STT Hải Châu Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 75 Phan Đăng Lưu 0236.3621.647 5:30 AM - 22:30 PM
2 206 - 208 Quang Trung 0236 3.863.370 5:30 AM - 22:30 PM
3 161 Hải Phòng 0236 3.824.307 5:30 AM - 22:30 PM
4 113 Hoàng Diệu 0236 3.750.756 5:30 AM - 22:30 PM
5 108A Nguyễn Hữu Thọ 0236 3.634.678 5:30 AM - 22:30 PM
6 383 Núi Thành 0236 3.634.446 5:30 AM - 22:30 PM
7 179 Núi Thành 0236 3.626 157 5:30 AM - 22:30 PM
8 15 Đống Đa 0236 3.899.191 5:30 AM - 22:30 PM
9 56 Quang Trung 0236 3.898.474 5:30 AM - 22:30 PM
10 57 Nguyễn Hữu Thọ 0236 3.725.677 5:30 AM - 22:30 PM
11 126 Lê Thanh Nghị 0236 3.617.779 5:30 AM - 22:30 PM
12 291 Ông Ích Khiêm 0236 3.825.799 5:30 AM - 22:30 PM
       

 

 

 

STT Sơn Trà Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 1201 Ngô Quyền 0236. 3987.122 5:30 AM - 22:30 PM
2 07 Phó Đức Chính 0236 3.911.939 5:30 AM - 22:30 PM
3 56 Nguyễn Phan Vinh 0236 3.920.586 5:30 AM - 22:30 PM
4 124 Vân Đồn 0236 3.566.338 5:30 AM - 22:30 PM
5 88 Nguyễn Công Trứ 0236 3.838.228 5:30 AM - 22:30 PM
6 101 Nguyễn Văn Thoại 0236 3.838.799 5:30 AM - 22:30 PM

 

 

 

STT Thanh Khê Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 193 Nguyễn Hoàng 0236 3.689.986 5:30 AM - 22:30 PM
2 207 Phan Thanh 0236 3.653.355 5:30 AM - 22:30 PM
3 64 Lý Thái Tông 0236 3.761.045 5:30 AM - 22:30 PM
4 743 Trần Cao Vân 0236 3.811.157 5:30 AM - 22:30 PM
5 116 Hà Huy Tập 0236 3.756.667 5:30 AM - 22:30 PM
6 575 Điện Biên Phủ 0236 3.725.785 5:30 AM - 22:30 PM
7 435 Trường Chinh 0236 3.720.383 5:30 AM - 22:30 PM
8 330 Hà Huy Tập 0236 3.636399 5:30AM - 22:30 PM

 

 

STT Cẩm Lệ Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 214 Cách Mạng Tháng 8 0236 3.698.838 5:30 AM - 22:30 PM
2 94 Ông Ích Đường 0236 3.643.434 5:30 AM - 22:30 PM
2 217 Văn Tiến Dũng 0236 3675 768 5:30 AM - 22:30 PM
STT Hòa Vang Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 Hòa Nhơn, Hòa Vang 0236 3.789.949 5:30 AM - 22:30 PM
2 Miếu Bông, Hòa Vang 0236 3.687.357 5:30 AM - 22:30 PM
3 Hòa Nhơn 2, Hòa Vang 0236 3.791.779 5:30 AM - 22:30 PM
STT Liên Chiểu Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 265 Kinh Dương Vương 0236 3626 779 5:30 AM - 22:30 PM