Phương thức thanh toán

Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán sau khi xác nhận đơn hàng từ điện thoại viên :

• Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng
• Chuyển khoản ngân hàng