Phương thức thanh toán

Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán sau khi xác nhận đơn hàng từ điện thoại viên :

• Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng
• Chuyển khoản ngân hàng


Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản tại ngân hàng, thông tin cụ thể:

- Chủ TK: Công ty TNHH Đồng Tiến

- Số TK: 116000008988

- Ngân hàng: Viettinbank Đà Nẵng