Phương thức thanh toán

Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán :

• Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng
• Chuyển khoản ngân hàng


Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản tại ngân hàng

Vietcombank theo số tài khoản: 0041 000 264 587 tại ngân hàng Vietcombank - Đà Nẵng.

Tên chủ tài khoản: Nguyễn Phượng Hoàng